english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Kůstka - oko - mysl (Tři variace na jedno téma)

Tři příběhy - dva romské a jeden indický. První pohádku o kůstce vyprávěl Veliko Iliev z Bulharska, Rom ze skupiny Erli. Je spjatá s přátelstvím německé filmařky s romskou rodinou Ilievových z bulharské Varny. Druhá pohádka - O nenasytném oku - je uvedena romsky i česky. Zapsala ji Milena Hübschmannová, která ji také přeložila do češtiny. Třetí pohádka-indická - je z příběhů Paramhanse Svámího Mahéšvarándy publikovaných v knize "Božské zrcadlo" (Praha, Krystal 1996).

Publikace: 1-2/1998
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Česká republika Bulharsko Indie
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1998. Kůstka - oko - mysl (Tři variace na jedno téma). Romano džaniben 5 (1-2): 63–68.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás