english | česky
home

Aktuality

Válmíkiho Rámájána a její překlad do romštiny

Rámajána je jedno ze dvou epických děl staroindické slovesnosti hrající velmi důležitou úlohu v každodenním životě hinduisty. Je složena ve verších. Autorem Rámajány je mytický básník a mudrc Válmíki. Epos pojednává o kralevici Rámovi, vtělení Boha Višnua. Někteří badatelé se snažili vysvětlit původ romského národa a jeho jména domněnkami, že etnonym Rom pravděpodobně souvisí s mytickým Rámou a Romy označovali jako Rámovy potomky. Ví se ovšem, že Romové mají své bratrance v Indii, kterým se říká Domové a v některých částech Asie, kde se nazývají Lomové.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2007
Témata: historie obecně romské osobnosti literární historie
Země: Indie
Autor: Kostić, Svetislav
Bibliografický odkaz: Kostić, Svetislav . 2007. Válmíkiho Rámájána a její překlad do romštiny. Romano džaniben 14 (1): 66–73.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás