english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Pokusy vlády slovenského štátu o likvidáciu obchodu s koňmi v rokoch 1939 – 1941 (mikroštúdia)

Část Romů žijících na Slovensku se věnovala řemeslům vyžadujícím kočování. Patřil k nim i obchod s koňmi. První snahy omezit obchod s koňmi se objevily už v roce 1939. Zemský úřad v Bratislavě vydal 23. června 1939 nařízení, kterým vykázal všechny Romy do domovských obcí a zakázal jim obchodovat s koňmi. Krokem vpřed byla vyhláška ministerstva hospodářství z 12. října 1940, která sice obsahovala určité diskriminační prvky, ale umožnila slovenským Romům obchodovat s koňmi. Ale za rok se situace změnila k horšímu. Ministerstvo vnitra vyhláškou z 20. dubna 1941 zrušilo kočovné listy a nařídilo všem Romům, aby se do osmi dní vrátili do svých domovských obcí. Romové byli dáni pod policejní dohled a jejich vozy a tažná zvířata byly prodány. Romové zůstali vydaní napospas místním úřadům čekajícím na první příležitost, jak se jich zbavit. Ta se jim naskytla od roku 1942. Na Slovensku začaly vznikat pracovní útvary, do kterých byli posíláni Romové zbavení zaměstnání a označení za asociály.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2003
Témata: historie obecně
Země: Slovensko
Autor: Janas, Karol
Bibliografický odkaz: Janas, Karol. 2003. Pokusy vlády slovenského štátu o likvidáciu obchodu s koňmi v rokoch 1939 – 1941 (mikroštúdia). Romano džaniben 10 (3): 89–92.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás