english | česky
home

Aktuality

Dětský registr romštiny

 

Článek na základě terénního výzkumu v jedné řečové komunitě popisuje strukturní a diskurzivní charakteristiky dětského registru místní romské variety. Dětský registr zařazuje do širšího kulturního rámce dané komunity. Vybraný dětský registr se skládá ze standardních prvků popsaných pro tento registr v jiných jazycích a má rovněž podobné extenze v užití mimo komunikaci s dětmi. Dětský registr romštiny do značné míry přejímá prvky z dětského registru slovenštiny, jejíž varieta je druhým kódem bilingvní řečové komunity. Zároveň ale s materiálem majoritního jazyka zachází do určité míry nezávisle a projevuje také jisté podstatné odlišnosti dané odlišností kultur v kontaktu.

 

 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1/2012
Témata: sociolingvistika
Země: Slovensko
Autor: Kubaník, Pavel
Bibliografický odkaz: Kubaník, Pavel. 2012. Dětský registr romštiny. Romano džaniben 19 (1): 61–80.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás