english | česky
home

Aktuality


Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

„Se dvěma kufry“: Španělští Romové v Mexiku

["With two suitcases": Spanish Roma in Mexico]

Text je výběrem z rozhovoru s manželi Manuelem a Rafaelou, dvěma Romy ze skupiny Kale španělského původu, kteří žijí mezi Sevillou a Mexico City. V úvodu autor shrnuje předchozí životní peripetie jejich prarodičů a rodičů – cestu ze Španělska do Jižní Ameriky a následnou migraci v rámci Brazílie, Uruguaye, Argentiny nebo Mexika a také způsob jejich obživy i vztah k majoritě. V rozhovoru se objevují témata: migrace a kulturní identita, práce a mobilita a v epilogu se autor dotkne aktuální situace dvojice během pandemie Covidu-19.

Interview by David Lagunas with Manuel and Rafaela, a couple from the Spanish Cale community, who live between Sevilla and Mexico City. The interview covers topics such as migration and cultural identity, work, and mobility. In the introduction, the author summarizes the life of Manuel´s and Rafaela´s ancestors – migration from Spain to South America and then through Brazil, Uruguay, Argentina, or Mexico, their subsistence strategies, and relationships with the majority. In the final remarks, David Lagunas comments on the couple´s situation during the Covid-19 pandemic.
RDz-2-2021_05_Lagunas.pdf:

Publikace: 2/2021
Témata:
Země:
Autor: Lagunas, David
Bibliografický odkaz: Lagunas, David. 2021. „Se dvěma kufry“: Španělští Romové v Mexiku. Romano džaniben 28 (2): 95–105.
Klíčová slova: Kale; Mexiko ; migrace; Španělsko
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás