english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor o hudebnících s paní Editou Weissovou

Edita Weissová vypráví o svém otci, známém kontrabasistovi, i o tom, že v době před druhou světovou válkou bylo pro mnoho Romů na Slovensku běžné živit se pouze hudbou - hráli v kavárnách, vinárnách, na tanečních zábavách, na svatbách. Po válce se situace změnila a např. rodina pí. Weissové se přestěhovala do Čech, kde její otec - hudebník začal pracovat v továrně. Hrál pak jenom o víkendech na dvoře pro své potěšení. Romská verze je v dialektu z okolí Šaľy.


1997_3-4_s.105-113_Rozhovor.pdf:

Publikace: 3-4/1997
Témata: muzikologie orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena Pášová, Hilda
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena; Pášová, Hilda. 1997. Rozhovor o hudebnících s paní Editou Weissovou. Romano džaniben 4 (3-4): 105–113.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás