english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Indické cerebrální hlásky a jejich vývoj v romštině

Podrobná lingvistická studie, v níž autor vysvětluje vývojové souvislosti se zřetelem na skutečnost, že romské dialekty nemají jediný společný fonologický systém.


1997_3-4_s.28-33_Kostic.pdf:

Publikace: 3-4/1997
Témata: etymologie
Země: Indie
Autor: Kostić, Svetislav
Bibliografický odkaz: Kostić, Svetislav. 1997. Indické cerebrální hlásky a jejich vývoj v romštině. Romano džaniben 4 (3): 28–33.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás