english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Zákon č. 74/1958 o trvalom usídlení kočujúcich osôb zo 17. októbra 1958

Směrnice vydané Úřadem pověřenictva vnitra určené odborům pro vnitřní věci, odborům pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení národních výborů pojednávají o usídlení kočujících osob a o jejich zařazení do pracovního procesu.

Publikace: 4/1994
Témata: historické dokumenty
Země: Česká republika Slovensko
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás