english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor s Maxmiliánem Špirou

Maxmilián Špira je z Bardejova, kde před válkou žilo 3.500 Židů a asi 250 Romů. Romské ženy pomáhaly Židům v domácnosti a s dětmi, muži roznášeli zboží do obchodů. Pro Židy (a to zvláště pro chudší) bylo výhodné najímat Romy: jako odměna jim stačilo jídlo domů pro rodinu. A na začátku války, před deportací, u nich ani Slováci pracovat nesměli.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2000. Rozhovor s Maxmiliánem Špirou. Romano džaniben 7 (1-2): 49–51.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás