english | česky
home

Aktuality

Pandž naja, pandž phrala, pandž čhiba - našti te oven jekh

Autorka popisuje své zkušenosti s několika dialekty romštiny. Svůj příspěvek napsala v mezinárodním pravopise, s nímž se mohli čtenáři seznámit v minulém čísle (1-2/2001) tohoto časopisu.
Pokud jde o vzájemné porozumění mezi mluvčími různých dialektů romštiny, Jeta Duka navrhuje nahrazovat neromské výpůjčky starými romskými výrazy. Pokud takové výrazy neexistují, doporučuje užívat výrazů mezinárodních, které jsou obecně srozumitelné. Text je doplněn rozsáhlým poznámkovým aparátem a seznamem zkratek.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 3-4/2001
Témata: dialektologie sociolingvistika
Země: Albánie
Autor: Duka, Jeta
Bibliografický odkaz: Duka, Jeta. 2001. Pandž naja, pandž phrala, pandž čhiba - našti te oven jekh. Romano džaniben 8 (3): 13–31.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás