english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Proces s Blažejem Dydym na základě materiálů Mimořádného lidového soudu v Brně roku 1947

Článek se zaměřuje na osud Blažeje Dydyho, vězně a vězeňského funkcionáře v protektorátním tzv. cikánském táboře Hodonín u Kunštátu a v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau a zejména na retribuční soud, vedený s B. Dydym v roce 1947, rekonstruovaný na základě dochovaného soudního spisu. Výslechy jednotlivých svědků zařazených do spisu – především z řad Romů, kteří byli vězněni v hodonínském a osvětimském táboře – jsou jedinečným svědectvím o katastrofálních životních podmínkách jak v táboře v Hodoníně u Kunštátu, tak v Osvětimi, zachyceným s minimálním časovým odstupem. Blažej Dydy se stal paradoxně jediným odsouzeným za zločiny spojené s genocidou Romů na našem území. V roce 1947 byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody, v roce 1961 z vězení byl propuštěn na svobodu.

text si můžete stáhnout v 
Publikace: 2/2013 1/2013
Témata: historie obecně historické dokumenty
Země: Česká republika
Autor: Schuster, Michal
Bibliografický odkaz: Schuster, Michal. 2013. Proces s Blažejem Dydym na základě materiálů Mimořádného lidového soudu v Brně roku 1947. Romano džaniben 20 (1): 73–101.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás