english | česky
home

Aktuality

Původ romských příbuzenských termínů

V této studii autor odkazuje na starý indoíránský původ základních termínů označujících příbuzenské osoby. Jako příklady uvádí autor mj. termíny daj (matka), dad (otec), čhavo (syn, romský chlapec), čhaj (dcera, romská dívka), raklo (neromský chlapec), rakľi (neromská dívka), dujore (dvojčata), rom (muž, manžel, člověk), romňi (žena, manželka), phral (bratr), phen (sestra), džamutro (zeť), bori (snacha), sastro (tchán), sasvi/sasuj (tchyně).

Publikace: 1-2/1996
Témata: etymologie
Země: Česká republika Indie
Autor: Kostić, Svetislav
Bibliografický odkaz: Kostić, Svetislav. 1996. Původ romských příbuzenských termínů. Romano džaniben 3 (1): 83–86.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás