english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Původ romských příbuzenských termínů

V této studii autor odkazuje na starý indoíránský původ základních termínů označujících příbuzenské osoby. Jako příklady uvádí autor mj. termíny daj (matka), dad (otec), čhavo (syn, romský chlapec), čhaj (dcera, romská dívka), raklo (neromský chlapec), rakľi (neromská dívka), dujore (dvojčata), rom (muž, manžel, člověk), romňi (žena, manželka), phral (bratr), phen (sestra), džamutro (zeť), bori (snacha), sastro (tchán), sasvi/sasuj (tchyně).

Publikace: 1-2/1996
Témata: etymologie
Země: Česká republika Indie
Autor: Kostić, Svetislav
Bibliografický odkaz: Kostić, Svetislav. 1996. Původ romských příbuzenských termínů. Romano džaniben 3 (1): 83–86.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás