english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Čtyři pohádky „slovenských“ Romů ze Zakarpatské Ukrajiny

Prezentaci čtyř pohádek zaznamenaných M. Beníškem v Užhorodě, uvedených v romském originále a českém překladu předchází text, ve kterém autor prezentuje základní údaje o Zakarpatské Ukrajině, tamních Romech a jejich jazykové a subetnické situaci, která je navzdory malé rozloze oblasti velmi rozmanitá. Originální jazyk pohádek lze považovat za reprezentativní ukázku zakarpatské severocentrální romštiny a jejích specifik. 

text si můžete stáhnout v 
Publikace: 1/2014
Témata: dialektologie orální tradice / memoráty
Země: Ukrajina
Autor: Beníšek, Michael
Bibliografický odkaz: Beníšek, Michael. 2014. Čtyři pohádky „slovenských“ Romů ze Zakarpatské Ukrajiny. Romano džaniben 21 (1): 113–141.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás