english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

1/2020


OBSAH
Viktor Elšík
Centrální romština a příspěvky k jejímu strukturnímu popisu a dialektologii. Úvod k tematickému číslu Romano džaniben
[Central Romani and contributions to its structural description and dialectology. Introduction to the special issue of Romano džaniben]
5
RECENZOVANÁ ČÁST

Michael Beníšek
Lexikální (mikro)dialektologie užské romštiny
[Lexical (micro-)dialectology of Uzh Romani]
45
Viktor Elšík
Severogemerský (tzv. šoškárský) dialekt romštiny a jeho fonologická specifika
[The Northern Gemer (Šoškára) dialect of Romani and its phonological peculiarities]
91
Zuzana Bodnárová
Užívání určitého členu v předložkových frázích v jihocentrální romštině
[The use of the definite article in prepositional phrases in South Central Romani]
135
NERECENZOVANÁ ČÁST

Zuzana Bodnárová
Rukopisy Václava Kohautha
[Manuscripts of Václav Kohauth]
153
Helena Červeňáková-Laliková
Romane paramiša
[Romane paramiša - Romani fairy tales]
183
Pavel Oláh
Poezie Pavla Oláha
[Poetry of Pavel Oláh]
197
RECENZE | ANOTACE

Sandra Ort-Mertlová
Andrej Belák: The health of segregated Roma: first line views and practices
201
Edita Rigová
Juraj Čokyna: A okraje máš kde?
207
Kimmo Granqvist
Yaron Matras, Anton Tenser (eds.): The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics
213
Anna Maria Sonneman; Martin Gális
Klaus Siewert, Norbert Boretzky: „Wörter=Buch von der Zigeuner=Sprache“ Frankfurt und Leipzig 1755: Herausgegeben und kommentiert von Klaus Siewert. Mit Beiträgen von Norbert Boretzky
218
Zuzana Jurková
Emil Ščuka: Narodili se se smyčcem v ruce. Nejvýznamnější romští hudebníci v Československu
227
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás