english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Debata historiků nad rukopisem Housle a kůň

Na stránkách časopisu Romano džaniben nedávno publikovaný článek Niny Pavelčíkové „Několik
poznámek k proměnám identity spojeným s příběhy českých a slovenských Romů ve 20. století“ (Romano
džaniben 2010/2, s. 71-95) vzbudil živou polemiku nad jedním z detailů v článku uveřejněných,
a to nad úvahou Niny Pavelčíkové o autorství rukopisu Housle a kůň. Rukopis je uložen
v osobním archivu autorky, která jej poskytla k dispozici i dalším badatelům. Z rukopisu sama autorka
i další čerpali/jí informace mimo jiné k předválečnému životu moravského Roma Rudolfa Daniela,
pocházejícího z Oslavan, jehož jméno je na titulní straně rukopisu uvedeno. Jeho autorství
však ve výše uvedeném článku Nina Pavelčíková zpochybnila, když za autora rukopisu označila
jinou, mnohem známější osobu pocházející ze stejné obce – (prvního romského) učitele Antonína
Daniela. (Totožné tvrzení uvádí Nina Pavelčíková v příspěvku „Příběhy Antonína a Bartoloměje
Daniela – předních představitelů romských elit“ ve sborníku Člověk na Moravě ve druhé polovině
20. století z roku 2011, jehož finální úpravy vznikaly ve stejné době jako článek psaný pro Romano
džaniben). Toto tvrzení se rozhodl rozporovat Ctibor Nečas a zároveň s ním i Milada Závodská.
Vzhledem k tomu, že vzniklá debata poměrně významně koriguje informaci publikovanou v obou
výše zmíněných článcích Niny Pavelčíkové, ale především proto, že získala širší přesah směrem k metodologii
a možnostem zkoumání historie Romů obecně, předkládáme zde obě reakce v písemné podobě,
spolu se závěrečnou odpovědí Niny Pavelčíkové. Všechny tři texty zveřejňujeme ve stejném sledu, v jakém do redakce časopisu v průběhu necelých tří měsíců dorazily.

texty si můžete stáhnout v 


texty si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 2/2011
Témata: historické dokumenty
Země: Česká republika
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás