english | česky
home

Aktuality

2/2020


OBSAH
RECENZOVANÁ ČÁST

Michal Schuster
„Jinak bychom tady nebyli.“ Příběh rodiny Dychovy z obce Hrušky (okr. Břeclav)
["Otherwise we would not have been here." The story of the Dycha family from the village of Hrušky (Břeclav district)]
7
Renata Berkyová
Žádosti o uznání holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Výsledky výzkumu žádostí o osvědčení podle zákona 255/1946 Sb. u lidí vězněných v CT Lety
[Requests for Recognition of the Holocaust of Roma and Sinti in Bohemia. Results of a research into applications for the certificate under to Act 255/1946 by people imprisoned in the former Gypsy camp in Lety u Písku]
55
Kristýna Hájková
Hledání skulin v mocenské asymetrii: veřejná angažovanost na slovenském venkově v intersekcionální perspektivě
[Looking for a loopholes in power asymmetry: public engagement in Slovak countryside in intersectional perspective]
91
Michael Beníšek
O původu Piurkova seznamu romských slov u Miklošiče
[On the origin of Piurko’s list of Romani words in the work of Miklosich]
115
NERECENZOVANÁ ČÁST

Arne Mann
Kto boli obete v Motyčkách?
129
Markéta Hajská
O trajo si t´al pestrívo / Život musí být pestrý. Vyprávění Viktora Salinase
141
Eva Kropiwnická
Baro pharo kamiben / Osudová láska a další ukázky z tvorby
165
Renata Berkyová
Překročit mantinely normality a zaplnit prázdná místa
175
Vendula Fremlová
BíLá Místa
177

Ukázky z výstavy BíLá Místa
191
Alica Heráková
Reflexe divadelního představení Gadžové jdou do nebe
201
RECENZE | ANOTACE

Anna Remešová
Kolektiv autorů: Neviditeľné múzeum / Invisible Museum / Nadikhuno muzeomos
207
Tomáš Reichel
Huub van Baar, Angéla Kószé: Roma and Their Struggle for Identity in Contemporary Europe
213
Jurina Rusnáková
Radek Vorlíček: Jak se daří inkluzi u nás na Slovensku
217
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás