english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

2/2023

Vydáno 28.12.2023


OBSAH
Jan Ort
Sekuritizace a bezpečnost Romů. Úvod k tematickému číslu Romano džaniben
[Securitization and security of the Roma. Introduction to the special issue of Romano Džaniben]
5
RECENZOVANÁ ČÁST

Lucie Trlifajová; Filip Pospíšíl
Sekuritizace zespodu. Jak politiky nulové tolerance utvářely český sociální systém
[Securitization from below. How zero tolerance polices shaped Czech system of social protection]
15
Ana Ivasiuc
Víc než zbraně slabých: Rezistence Romů vůči sekuritizační politice
[Beyond Weapons of the Weak: Roma Resistance to Securitarian Governance]
41
RECENZNÍ ČLÁNEK

Lada Viková
Nad knihami bratrů Bangových a Elišky Tanzer: Vykročení k literárnímu mainstreamu?
[Above the books of the Banga brothers and Eliška Tanzer: Stepping into the literary mainstream?]
67
NERECENZOVANÁ ČÁST. Literární sekce

Renata Berkyová
Literární příspěvky romských autorů na téma bezpečí
95
Stano Daniel
Malé město
97
Mária Hušová
Maru
101
Marie Demeterová
Škola a dítě
107
Květoslava Podhradská
Sam savore jekh džene? / Jsme si všichni rovni?
108
Emilie Gazsiová
Biš the štar ori andre dar / Čtyřiadvacet hodin ve strachu
114
NERECENZOVANÁ ČÁST

Jan Ort; Renata Berkyová
Situace Romů v České republice v kontextu ruské invaze na Ukrajině. Fotografie Petra zewlakka Vrabce
129
RECENZE | ANOTACE

Edit Szénássy
Paloma Gay y Blasco a Martin Fotta (eds.): Romani Chronicles of COVID-19: Testimonies of Harm and Resilience
145
Stano Daniel
Jan Ort: Harmonie soužití. Romové jako místní obyvatelé východního Slovenska
149
Lada Viková
Iliana Sarafian: Contesting moralities: Roma identities, state and kinship
155
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás