english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

2/2022


OBSAH
RECENZOVANÁ ČÁST

Renata Berkyová
„Za Lety pod lesem byl zřízen koncentrační tábor“ Rozbor neznámých fotografií a strojopisu Karla Hungra z Mirovic
[„Below the wood behind Lety, a concentration camp was set up“. Analysis of unknown photographs and a typescript by Karel Hungr from Mirovice]
7
Mátyás Rosenberg
Fonologické a morfologické rysy beášských jazykových variet na východním Slovensku
[Phonological and morphological features of Boyash language varieties in Eastern Slovakia]
33
Sandra Ort Mertlová
„Žeby sme si po smrť nechodili.“ Reflexie skúseností Rómov s praktikami inštitucionálneho systému zdravotnej starostlivosti
[„Not to walk toward death.“ Reflections of the Roma’s experiences with the practices of the institutional system of health care]
63
NERECENZOVANÁ ČÁST

Adriana Daneková
Dva životy Antona Facunu
[Two lives of Anton Facuna]
85
Romská hudba pod drobnohledem současných hudebníků

Renata Berkyová
Úvod
[Introduction]
109
Vojtěch Lavička
Kritika romské hudby
[The critic of Romani music]
111
Jan Dužda
E kritika romane artoske
[The critic of Romani music (Romanes)]
115
Různí autoři
Anketa: Jaký text romské písně je váš nejoblíbenější a proč?
[Survey: What is your favourite Romani song lyric and why?]
119
RECENZE | ANOTACE

Kateřina Čopjaková
Kolektiv autorů: Všude samá krása a Samet Blues
125
Monika Stachová
Anna Mirga Kruszelnicka, Jekatyerina Dunajeva (eds.): Re-Thinking Roma Resistance throughout History: Recounting Stories of Strength and Bravery
130
Jekatyerina Dunajeva
Raluca Bianca Roman, Sofiya Zahova, Aleksandar Marinov (eds.): Roma Writings: Romani Literature and Press in Central, South-Eastern and Eastern Europe from the 19th Century until World War II
139
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás