english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

2/2022

Vydáno 19.12.2022


OBSAH
RECENZOVANÁ ČÁST

Renata Berkyová
„Za Lety pod lesem byl zřízen koncentrační tábor“ Rozbor neznámých fotografií a strojopisu Karla Hungra z Mirovic
[„Below the wood behind Lety, a concentration camp was set up“. Analysis of unknown photographs and a typescript by Karel Hungr from Mirovice]
7
Mátyás Rosenberg
Fonologické a morfologické rysy beášských jazykových variet na východním Slovensku
[Phonological and morphological features of Boyash language varieties in Eastern Slovakia]
33
Sandra Ort Mertlová
„Žeby sme si po smrť nechodili.“ Reflexie skúseností Rómov s praktikami inštitucionálneho systému zdravotnej starostlivosti
[„Not to walk toward death.“ Reflections of the Roma’s experiences with the practices of the institutional system of health care]
63
NERECENZOVANÁ ČÁST

Adriana Daneková
Dva životy Antona Facunu
[Two lives of Anton Facuna]
85
Romská hudba pod drobnohledem současných hudebníků

Renata Berkyová
Úvod
[Introduction]
109
Vojtěch Lavička
Kritika romské hudby
[The critic of Romani music]
111
Jan Dužda
E kritika romane artoske
[The critic of Romani music (Romanes)]
115
Různí autoři
Anketa: Jaký text romské písně je váš nejoblíbenější a proč?
[Survey: What is your favourite Romani song lyric and why?]
119
RECENZE | ANOTACE

Kateřina Čopjaková
Kolektiv autorů: Všude samá krása a Samet Blues
125
Monika Stachová
Anna Mirga Kruszelnicka, Jekatyerina Dunajeva (eds.): Re-Thinking Roma Resistance throughout History: Recounting Stories of Strength and Bravery
130
Jekatyerina Dunajeva
Raluca Bianca Roman, Sofiya Zahova, Aleksandar Marinov (eds.): Roma Writings: Romani Literature and Press in Central, South-Eastern and Eastern Europe from the 19th Century until World War II
139
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás